Vijf manieren om een energie­opwekkend gebouw te creëren

We kunnen Nederland niet langer vol blijven zetten met vervuilende, ongezonde en onmenselijke gebouwen. Dit jaar moet de de definitieve ommezwaai naar een andere manier van bouwen plaats gaan vinden.

Want of het nu nieuwbouw, renovatie, herontwikkeling van een leegstand pand of de transformatie van een oud fabrieksgebouw is: we gaan steeds hogere eisen stellen aan gebouwen. Gebouwen van de toekomst –en die toekomst begint nú– gaan niet meer energie verspillen, maar energie geven. Dat doen ze op vijf manieren.

We gaan steeds hogere eisen stellen aan gebouwen. Ze moeten niet meer energie verspillen, maar energie geven!

1. Gebouwen gaan mensen gezonder maken

Lucht, licht en geluid zijn dé factoren in een gebouw die bijdragen aan het welbevinden van de mensen die er verblijven. Hoofdpijn krijgen of ziek worden door het klimaat in een gebouw kan écht niet meer. Maar, er is meer: de inzet van kleur, planten en natuurlijke materialen, het uitnodigen tot bewegen en een gezonde kantine hebben allen impact op de gezondheid van de mensen in het gebouw. De hoeveelheid aan mogelijke toepassingen, installaties en materialen die bijdragen aan een ‘gezond gebouw’ is enorm.

Planten-1

Dat gebouwen écht kunnen bijdragen aan de gezondheid van mensen blijkt steeds vaker uit verschillend onderzoek. Dit levert organisaties een hoop op. Gezonde gebouwen..

* ..brengen het ziekteverzuim omlaag.
* ..maken mensen productiever.

2. Gebouwen worden sociaal

Beeld je een gebouw in waar het prettig is om te zijn en waar informele ontmoetingen eenvoudig ontstaan. Een gebouw dat goed toegankelijk is, waar je je welkom voelt en waar je gastvrij wordt ontvangen. Gebouwen kunnen niet meer zonder services die ervoor zorgen dat mensen zich goed voelen, dat ze met elkaar en de omgeving in contact komen, dat ze kennis kunnen uitwisselen en kunnen ontspannen. Die sfeer kan ontstaan door allerlei componenten: dat gaat van de flexwerker, de voetbaltafel, de koffiecorner, de routing en de ontvangst tot het nieuwe werken en samenwerkingen met startups of de buurt. Het sociale niveau van een gebouw bepaalt voor een groot deel of het inspirerend is om er te werken.

NHL-3

Een ‘socialer gebouw’ creëert een dynamische leeromgeving, meer veiligheid of betrokkenheid.

Wat levert een ‘sociaal gebouw’ organisaties op? Dat ligt eraan wie de gebruikers zijn. Denk aan effecten als:

* Kennisdelen en een broedplaats voor vernieuwing (innovatie) voor ondernemers.
* Een groter gevoel van veiligheid en verhoogde sociale participatie in zorginstellingen.
* Een dynamische (leer)omgeving voor studenten en werknemers.
* Een hogere productiviteit in het bedrijfsleven.

3. Gebouwen gaan energie opwekken

Door de toenemende druk van de overheid en stakeholders worden gebouwen veel duurzamer. Ze moeten op zijn minst energieneutraal worden, maar beter nog: energieopwekkend. De techniek biedt een scala aan oplossingen om lokaal (bijvoorbeeld in samenwerking met de omgeving) groene energie te produceren. Investeringen worden steeds sneller terugverdiend of worden door servicebedrijven gedaan die de verantwoordelijkheid nemen voor de energieprestaties, verduurzaming en de kosten voor een lange periode. Koplopers in het verduurzamen van hun gebouwen..

* ..besparen op energiekosten en verhogen de waarde van het gebouw.
* ..verbeteren hun imago bij het grote publiek.

Zwembad de Slag (Hardenberg) maakt gebruik van de restwarmte van het nabij gelegen bedrijf Wavin.

4. Gebouwen worden onderdeel van de circulaire economie

Alle materialen in een gebouw vertegenwoordigen een waarde, ook als het pand later wordt gesloopt of gerenoveerd. Door die restwaarde te benutten en materialen opnieuw te gebruiken snijdt het mes aan twee kanten: we creëren minder afval en er hoeven geen nieuwe materialen te worden geproduceerd.

Unipro-4

Door de restwaarde van een gebouw te benutten snijdt het mes aan twee kanten: minder afval, én minder productie.

Vooral de inbouwmaterialen van een gebouw, zoals wanden, tapijten, klimaatinstallaties en meubilair, kunnen volledig circulair worden aangebracht. In hoog tempo wordt er onderzoek verricht naar nieuwe businessmodellen hiervoor. Organisaties zijn daarbij niet langer eigenaar van de inbouwmaterialen, maar gaan die leasen, delen of andere vormen van betalen voor gebruik in plaats van bezit. Zo ontstaan andere verbindingen en prestatieafspraken. Een leverancier wordt niet meer betaald voor de techniek maar voor een gezond binnen leefklimaat, voor verlichting, voor meer gastvrijheid. Circulair (in)bouwen..

* ..verbetert het aanpassingsvermogen van een gebouw.
* ..maakt gebouwen meer toekomstbestendig en dus waardevoller.

5. Gebouwen worden slimmer

Het internet of things gaat gebouwen helpen om energiekosten te besparen en beter in te spelen op de behoeftes van de gebruikers. Door het verzamelen van data over het gebruik wordt duidelijk ‘welke delen van het gebouw wanneer worden gebruikt’. De opkomst van smart sensor technology leidt hiermee tot een efficiënter beheer van gebouwen.

Met een bezettingsgraad van slechts 55% besloot men de ruimte effectiever in te delen en te benutten.

Door data met elkaar te verbinden, kun je veel gerichter de ruimtebenutting, service en het onderhoud van een gebouw uitvoeren. De bezettingsgraad van een gebouw wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan het openstellen of sluiten van bepaalde ruimtes die niet verwarmd of schoongemaakt hoeven te worden. Een ‘slim gebouw’ is dus een gebouw waarin alle activiteiten slimmer worden georganiseerd. Enkele gevolgen hiervan zijn:

* Lagere kosten.
* Betere service.
* Hogere productiviteit.

Hulp nodig? Vraag het E-team!

Kan een gebouw energie opwekken in plaats van verspillen en tevens kosten besparen?  Het E-team zoekt het binnen een dag voor je uit! Met een knipoog naar The A-team onderzoekt dit energieke en multidisciplinaire gezelschap de beste oplossingen voor een duurzaam, sociaal, gezond, circulair en slim gebouw. Nodig ze een dag uit en laat je inspireren door de stappen die je kunt zetten.