Omgeving

Veilig oversteken dankzij CrossWalk

Het is een nachtmerrie voor veel minder mobiele ouderen: oversteken bij een stoplicht, terwijl ze niet genoeg tijd hebben om de overkant te halen. Er is nu een oplossing gevonden die de ouderen wat meer tijd geeft veilig aan de overkant te komen: CrossWalk.

Het bedrijf Dynniq heeft in samenwerking met de gemeente Tilburg een app ontwikkeld die ouderen in staat stelt om de oversteektijd te verlengen. Het werkt als volgt: een sensor in het stoplicht scant constant de omgeving en rekt, wanneer het een gebruiker van de app ‘ziet’ tijdens de omgevingsscan, de tijd dat het stoplicht op groen staat nadat er op het knopje is gedrukt. Zo stelt de app een minder mobiele in staat om veilig over te steken tijdens het groene licht.

© Dynniq

Veilige verkeerssituaties in de openbare ruimte

Het systeem werkt eenvoudig weg op GPS en kan zo op basis van individuen de tijd van het groene stoplicht regelen, zonder dat het verkeer er overmatig hinder van ondervind. Het kan ook worden toegepast voor bijvoorbeeld een groep schoolkinderen, die uit veel personen bestaat. Doel van CrossWalk is dat het bijdraagt aan een veilige verkeerssituatie voor alle gebruikers, en tegelijkertijd minder mobielen helpt in de openbare ruimte.

De app CrossWalk is een pilot van Dynniq en de Gemeente Tilburg, en maakt onderdeel uit van een 25-jarig plan dat Tilburg als stad vriendelijker moet maken voor voetgangers en fietsers. In het verlengde van CrossWalk (en het plan) loopt er momenteel ook een pilot met de app CrossCycle – een spin off voor fietsers. De samenwerking tussen de partijen laat zien dat slimme tools een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit (en veiligheid) van de openbare ruimte.