Koop een Krot

Het opknappen van vervallen woningen moet een impuls geven aan wonen en werkgelegenheid in krimpregio's.

Lees verder