KantorenPharos

Studio Solarix: werkplek vol energie

De innovatieve zonnepanelen van Studio Solarix geven een stralend architectonisch accent aan Pharos en dragen tegelijkertijd bij aan de verduurzaming van het gebouw door middel van het opwekken van energie.

Gevoed door de zon

Studio Solarix draagt bij aan het verduurzamen van gebouwen, zowel in nieuwbouw als herontwikkeling. Dit doen ze niet met standaard zonnepanelen, maar met zelf ontwikkelde, esthetische en energieopwekkende gevelelementen.
Daarmee haalt Studio Solarix de toekomst naar het hier en nu. Deze innovatieve Solar Design zonnepanelen op de gevels van Pharos zorgen ervoor dat het gebouw meer energie opwekt dan het gebruikt. Dit vermindert de CO2-uitstoot. De panelen zorgen ervoor dat Pharos niet alleen van binnen, maar ook van buiten duurzaamheid uitstraalt.

Een gevel die energie levert aan mensen

Deze nieuwe generatie zonnepanelen zorgen niet alleen voor schone energie, ze verlichten ook de omgeving. Het gebouw had eerst een harde uitstraling, maar de LED-panelen verzachten het aangezicht. De LED’s heten je welkom als je aankomt. Ze reageren op aankomende treinen en op beweging bij het gebouw en laten zo letterlijk hun licht over de omgeving schijnen. Dankzij Studio Solarix heeft Pharos nu een gevel die energie levert aan mensen.

11% reductie CO2-uitstoot

Van de CO2-uitstoot in Nederland komt 13% uit de gebouwde omgeving. Studio Solarix wil met de innovatieve Solar Design panelen deze waarde met 11% reduceren. nDe zon geeft 10.000 keer zoveel energie als we met z’n allen op aarde nodig hebben. Een onuitputtelijke energiebron. Studio Solarix wil in 2040 meer dan 140 vierkante kilometer aan zonnegevels gerealiseerd hebben. 1 vierkante meter Solarix Solar Design-paneel reduceert 50kg CO2 per jaar. 140 vierkante kilometer panelen reduceert de uitstoot met 7,2 miljard CO2 per jaar. Dit staat gelijk aan 360 miljoen bomen.