Leefbaar­heids­index

Rural Studio

Iedereen, arm of rijk, verdient de voordelen van goed design. Het is de overtuiging van de oprichters van Rural Studio, een programma voor bachelorstudenten van de universiteit van Auburn. De architectuurstudenten werken in en samen met gemeenschappen in Alabama, een staat waar vroeger slaven op katoenplantages werkten en waar nu veel werkloosheid en armoede is. Rural Studio heeft tot nu toe meer dan 150 projecten gebouwd en meer dan 600 ‘burgerarchitecten’ opgeleid.

Een eigen huis, zelfs met een uitkering
Een van de projecten van Rural Studio richt zich heel specifiek op het bouwen van huizen voor mensen met weinig geld. Er zijn al zestien varianten van deze 20K Houses, woningen van maximaal twintigduizend dollar. Sommigen hebben zelfs een safe room; wel zo nuttig in een gebied dat regelmatig wordt geteisterd door tornado’s. Het is een alternatief voor mensen die anders geen hypotheek kunnen krijgen en in een woonwagen zouden wonen. Zelfs met een uitkering kun je een 20K House betalen. “We zien deze huizen als een morele verplichting”, zei directeur van Rural Studio Andrew Freear in 2013, toen bekend werd dat de huizen op grotere schaal in productie zouden worden genomen.

Simpel en robuust

De mens en de menselijke maat zijn het beginpunt voor elk gebouw van Rural Studio. Elk project is het resultaat van een actueel sociaal vraagstuk uit de omgeving en is ontworpen en gebouwd in samenwerking met de gemeenschap. Hierdoor zijn de gebouwen per definitie in balans met hun omgeving. Daarnaast zijn de meeste projecten van Rural Studio simpel, robuust en tegen lage kosten gebouwd; zo passen ze het beste bij het uiterlijk en de mentaliteit van hun omgeving.

Zo is de Greensboro Boys and Girls Club gevestigd in de ongebruikte oude wapenkamer van de stad. In samenspraak met de gemeente en de inwoners is deze locatie omgebouwd tot club met naschoolse activiteiten voor jongeren. Ze kunnen er sporten en creatief bezig zijn, ze worden geholpen bij school- en carrièrekeuzes en krijgen voorlichting over gezondheid en life skills. Zeker voor kansarme kinderen uit de arme wijken is de club een belangrijke ontmoetingsplek.

Een kwestie van wat schroeven losdraaien

Sinds de oprichting werkt Rural Studio vanuit de principes recycle, reuse en remake. Daarmee benutten ze de aanpasbaarheid van al bestaande gebouwen en materialen. Maar ook in het ontwerp van de nieuwe projecten wordt nagedacht over toekomstbestendigheid.  De ontwerpers hebben een perfecte proeftuin om te experimenteren met bouwmethodes, gevelbekleding en constructies: de studentenwoningen op het terrein van Rural Studio. Doordat deze zo eenvoudig in elkaar zitten, is het een kwestie van wat schroeven losdraaien om ze aan te passen.

Alternatieve high school

Het Perry Couty Learning Center is een school waar studenten in kleine groepen les krijgen. Er zijn flexibele roosters en iedereen kan in zijn eigen tempo het curriculum doorlopen. Deze ‘alternatieve’ high school is gevestigd in een door brand- en waterschade vervallen gebouw. De ontwerpers van Rural Studio hebben samen met de studenten bepaald hoe de school zo efficiënt mogelijk met de ruimte kon omgaan. Zo is er een dikke, isolerende muur om het pand geplaatst, waarin ruimte is voor opslag en studieplekken. Tegelijkertijd is er voldoende natuurlijk licht en oogt het pand fris en rustig. Zoals bij veel projecten.

Huis van afval

Recycling is een van de belangrijkste principes van Rural Studio, of het nou om gebouwen of delen daarvan gaat zoals kozijnen of gevelbekleding. De ontwerpers werken zelfs met afvalmateriaal als karton en papierpulp. Een opvallend voorbeeld van een huis gebouwd met afval is het Lucy Carpet House in het gehucht Mason’s Bend. Daarvoor zijn maar liefst 72 duizend oude tapijttegels gebruikt voor een aantal muren. Ook het Music Man House in Greensboro bestaat deels uit gevonden en geschonken materialen, zoals nummerplaten, glazen flessen en verkeersborden.

gastvrijheid

De missie van Rural Studio is sociaal: het verbeteren van de leefomgeving, op een laagdrempelige manier en met een menselijke maat. Hierdoor stralen de gebouwen een en al gastvrijheid uit. Doel is huisvesten van de armere bevolking, kinderen voorzien van een schoolgebouw, jeugdcentra maken, zorgen voor een plek waar ouderen kunnen samenkomen, en ga zo maar door. Thema’s als sport, cultuur en religie komen aan bod en ook parken en buitenruimtes staan op het programma. Een mooi voorbeeld is het ouderencentrum Akron Senior Center. De voormalige vliegtuighangar is nu een ontmoetingsplek waar ouderen aan activiteiten mee kunnen doen en een warme maaltijd kunnen krijgen.