Purple papers

Stichting de nieuwe draai zet zich in voor leefbare, energieopwekkende gebouwen en omgevingen waarin mensen het beste uit zichzelf halen – van scholen tot kantoren, en van verzorgingstehuizen tot stadskantoren.

Dit gebeurt onder meer door onderzoek, advies en inspiratie. De purple papers zijn hier het directe product van: inspirerende, leerzame trendrapporten gericht op een specifieke sector en/of type gebouw. Interessante feiten en cijfers, leerzame interviews en inspirerende trends: download de purple paper voor jouw sector en laat je inspireren.

Op weg naar groene, gezonde, slimme kantoren

Klik op de afbeelding om ‘Op weg naar groene, gezonde, slimme kantoren’ te downloaden.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat kantoorgebouwen plekken worden waar men graag komt, en waar tegelijkertijd de ecologische voetafdruk wordt geminimaliseerd? Het trendrapport Op weg naar groene, gezonde, slimme kantoren (opgesteld in het kader van de Healthy Urban Office Challenge 2017) richt zich op groene, gezonde en slimme innovaties en oplossingen die van oude, grijze kantoren echte energieopwekkende werkomgevingen moet maken die bijdragen aan de gezondheid en de productiviteit van de werknemer.

De ideale mbo-leeromgeving voor nu en de toekomst

Klik op de afbeelding om ‘De ideale mbo-leeromgeving voor nu en de toekomst’ te downloaden.

Wat is de ideale mbo-leeromgeving voor nu en de toekomst, en hoe kan deze een positieve invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs? Het trendrapport De ideale mbo-leeromgeving voor nu en de toekomst richt zich op innovaties in het onderwijs en heeft als doel te laten zien hoe de leeromgeving een cruciale rol speelt ten aanzien van de leerprestaties van studenten en het werkplezier van docenten.

Nieuwe energie voor ouderenzorg

Klik op de afbeelding om ‘Nieuwe energie voor ouderenzorg’ te downloaden.

Welke positieve invloed kunnen ouderenzorggebouwen hebben op de kwaliteit van zorg en leven? Het trendrapport Nieuwe energie voor ouderenzorg richt zich op innovaties in de ouderenzorg en heeft als doel te laten zien hoe de leefomgeving, het ouderenzorggebouw, een cruciale rol speelt ten aanzien van de kwaliteit van leven en zorg van zorgbehoevende ouderen.