KantorenPharos

Pharos Pitches: de beste ideeën voor de meest gezonde en duurzame werkomgeving

De eerste stappen naar de vorming van het Pharos consortium zijn gezet! De meest uiteenlopende oplossingen om van Pharos de meest gezonde werkomgeving te maken kwamen voorbij tijdens de Pharos Pitches van 19 en 23 januari.

‘Healthy working showcase’

Verf die CO2 opneemt, een intuïtief interieur, stabureaus met een beweegcoach, relaxstoelen die het brein resetten, een ‘menukaart’ voor gezond werken en flexibele ritswanden — al deze producten en diensten worden de komende tijd beoordeeld door een toetsteam bestaande uit experts, gebouweigenaar Cairn en organisator de nieuwe draai. Doel is om daaruit een consortium samen te stellen. Dat samenwerkingsverband gaat het kantoorgebouw Pharos onder handen nemen, te beginnen met de 19de verdieping om daar een ‘healthy working showcase’ van te maken.

De dertig bedrijven die hebben gepitcht, zijn geselecteerd uit bijna honderd inzendingen na een oproep aan de markt. De variatie is groot: van projectbureaus, aannemers en architecten tot aanbieders van specifieke producten of diensten op het gebied van licht, akoestiek, binnenklimaat, gezonde voeding, beweging, groen, kantoorinrichting, sport en ontspanning, hergebruik van afval en het monitoren van het gebouw én de mensen daarin.

Office mining

Een van de overkoepelende thema’s van Pharos is dat het gebouw richting geeft aan de circulaire economie. Veel bedrijven speelden hierop in. Zo maakt Ekor producten van natuurvezels van afval uit onder meer de houtindustrie en produceert Quickpanell wanden van papierafval. Triboo maakt van natuurlijke en kunststof afvalvezels circulaire kantoorinrichting. “En als je het product niet meer nodig hebt, maken wij er iets anders van,” vertelde directeur Marc van der Heijden. “Zo kan een plantenbak een tafel worden.”

Behalve afval van elders, is ook het afval uit Pharos zelf interessant voor de ondernemers. De compostmachine van Ecocreation maakt van organisch afval uit bijvoorbeeld de kantine van Pharos in 24 uur droge compost. ‘Office mining’, noemde oprichter Servan Kreher die werkwijze. Ook Kim Zandbergen van QbiQ kan niet wachten om oude materialen uit Pharos te halen:

“Wij gaan de wanden weghalen en opnieuw aanbieden. Ze zijn esthetisch misschien verouderd, maar technisch niet. De circulaire mijn is geopend!”

Bestel koffie en leer een nieuwe taal

Behalve een focus op materiaal was er ook veel aandacht voor de mensen die straks in Pharos werken. Het belangrijkst is dat zij zich vitaal en happy voelen, beseffen veel bedrijven. Planten dragen daaraan bij. “Groen is onmisbaar in een gezonde omgeving,” stelde directeur Wim van Ginkel van de Koninklijke Ginkel Groep. De GreenHub van Zinwaarts is een houten constructie met veel planten waarin je kunt werken, relaxen of overleggen.

Ontmoeting is een van de sleutelwoorden van Breedweer, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt of laat re-integreren met werk in de catering, beveiliging of schoonmaak. Een mooi voorbeeld daarvan was op de tweede pitchdag aanwezig: de Sign Language Coffee Bar. De koffie wordt gemaakt door mensen die doof zijn. Een scherm met instructies laat zien hoe je je koffie in gebarentaal bestelt.

Jack Stuifbergen van Breedweer: “Zo’n 70% van alle dove mensen is werkloos. De Sign Language Coffee Bar helpt die mensen aan een baan én brengt positieve energie en sociale cohesie.”

Sport en beweging zijn andere manieren om kantoorwerkers gezond te houden en met elkaar in contact te brengen. Energy Up zorgt voor een programma van activiteiten en workshops specifiek afgestemd op de mensen die in het gebouw werken: van daybreakers – feesten vóórdat je aan je werkdag begint – tot kickbokslessen.

Ook digitaal kunnen huurders van Pharos met elkaar in contact komen: de app van Sowebuild is een sociaal medium dat gebruikers met elkaar laat praten over wat er speelt, een melding geeft als de yogales begint of een oproep doet voor het verzamelen van afval. In combinatie met informatie op beeldschermen door het gebouw heen – een bijdrage waarvoor Samsung zichzelf aanbood – kunnen de digitale en fysieke wereld elkaar versterken ten gunste van de gebruiker, aldus Sander Willems van Sowebuild.

De Sowebuild app.

Voeding is onlosmakelijk verbonden met vitaliteit. Boerderij Lindenhoff presenteerde een concept voor een health bar en urban farming. We Canteen werkt met foodcourts waar lokale ondernemers elke dag iets anders aanbieden. Zo werd de lunch op dinsdag verzorgd door Barra Paella Catering uit Amsterdam.

Licht, lucht en akoestiek

Een van de grootste uitdagingen in een gebouw en tegelijkertijd een belangrijke factor in het welbevinden van mensen zijn de binnencondities van licht, lucht en akoestiek. Ztilte van SoftdB zorgt met het geruis van de zee voor een aangename akoestiek en minder geluidsoverlast. Ecophon brengt de gehele akoestische situatie in kaart om deze te optimaliseren. Desso maakt tapijten die geluid en fijnstof absorberen. EIT en VitalPlaces zorgen voor gezond licht dat energie geeft. Ionair ioniseert de lucht waardoor deze zo fris wordt als in de Zwitserse Alpen en Cloudgarden en Engie analyseren die. Healthy Workers bevraagt mensen over hun welbevinden en zodat het gebouw nog beter kan inspelen op hun behoeften en ACS Connected Buildings bestuurt de klimaatinstallatie vervolgens op afstand.

Om alle partijen goed samen te laten werken en van elkaar te laten leren, is een overkoepelende partij nodig; zowel BAM, Engie als CC Studio wierpen zich op voor deze rol.

Samenbrengen energieopwekkers

Uit de talloze mogelijkheden om van Pharos een gezond, circulair gebouw te maken dat de werkcommunity optimaal ondersteunt, moet het toetsteam de komende weken een keuze gaan maken. Welke oplossingen versterken elkaar, welke bedrijven zouden goed kunnen samenwerken? Waar kunnen door samenwerking nieuwe innovaties ontstaan en tussen welke partijen voelen we al een chemie? Wie brengen de beste energie in het gebouwen wie kan verantwoordelijkheid nemen voor de beloofde resultaten?

Het is een ingewikkelde puzzel waar het team zich over gaat buigen. Terwijl zij daarmee bezig gaan, wachten wij in spanning af. We willen alle bedrijven die interesse hebben getoond heel hartelijk bedanken voor hun inzet. En wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Pharos, volg ons dan op LinkedIn, Twitter of Facebook. Wordt vervolgd!