Zorg

Maak kennis met: de jury!

Welke ouderenzorginstelling is het meest energieopwekkend? Over deze vraag buigt zich de komende tijd een team van deskundigen met verschillende achtergronden en expertises. Zij letten daarbij op vijf elementen:

Gezond
Is het gebouw gemaakt van gezonde materialen? In hoeverre stimuleert het gebouw een gezonde leefstijl? Is er genoeg licht, frisse lucht en groen? Hoe zit het met de akoestiek en het aanbod van eten en drinken?

Sociaal
Bevordert het gebouw sociale interactie en ontmoeting? Is het gastvrij en inspirerend? Hoe verhoudt het zich tot bewoners, werknemers, bezoekers en buurtbewoners?

Duurzaam
Is het gebouw energieneutraal of wekt het energie op? Kan de buurt meeprofiteren

Circulair
Zijn de materialen en inrichting van het gebouw herbruikbaar? Hoe flexibel is het gebouw? Worden leveranciers van installaties en andere inbouwmaterialen afgerekend op technische prestaties of op meetbare resultaten?

Slim
Speelt het gebouw in op behoeften van gebruikers? Wordt er slimme technologie toegepast om de prestaties van het gebouw en de mensen te monitoren?

MuzeRijk Reigershoeve De Hogeweyck

Jury

De jury voor het meest energieopwekkende ouderenzorggebouw van Nederland bestaat uit:

Fiona de Vos
Omgevingspsycholoog en eigenaar van advies- en onderzoeksbureau Studio dVO

Fiona de Vos is gespecialiseerd in ‘healing environment’, waar zij in 2006 in New York op promoveerde. Als jurylid zal zij extra aandacht besteden aan het gezondheidsaspect van gebouwen. “Een goed gebouw houdt rekening met de psychologie achter de menselijke ervaring. Waar voelen mensen zich goed en veilig? Waar worden gebouw en omgeving zelfs ingezet als therapie? Daar ga ik op letten.”

Wigger Verschoor
COO van ThuisBaas en projectleider vanuit Stichting Urgenda

Wigger Verschoor is ruimtelijk ontwikkelaar en houdt zich vanuit Urgenda al geruime tijd bezig met de verduurzaming van zorgorganisaties en hun gebouwen. Momenteel richt hij zich vanuit Urgenda’s initiatief ThuisBaas op het energieneutraal maken van bestaande woningen.

“Van woonzorghuizen nieuwe stijl krijg ik echt energie! Zij worden nog meer dan nu dé ontmoetingsplekken in de buurt dwars door de generaties heen. Verduurzaming is daarbij niet alleen een doel, maar ook een middel om nieuwe energie en kwaliteit te brengen in de zorg.”

Rianda Mulder
Docent facility management aan de Hogeschool Utrecht

In haar werk focust Rianda Mulder vooral op de behoeften van de gebruikers. Samen met studenten doet zij onderzoek naar hoe mensen gebouwen ervaren. Bij bouwprojecten zorgt ze ervoor dat het gebruikersperspectief vanaf dag één is vertegenwoordigd. “Omdat ik vijf jaar in de ouderenzorg heb gewerkt als facility manager, heb ik nog steeds speciale belangstelling voor ouderenzorginstellingen. Goede diensten zijn belangrijk voor het functioneren van ouderen én de organisatie daar omheen.”

Maarten Epema
Senior adviseur duurzame innovatie bij draaijer+partners

Als adviseur duurzame innovatie heeft Maarten Epema niet alleen verstand van zonnepanelen en warmte-koudeopslag, maar ook van duurzame inkoop en catering. Hij begeleidt namelijk de verduurzaming van gebouwen én organisaties. “Daarbij laat ik mij inspireren door oplossingen uit de natuur zelf, ofwel ‘biomimicry’.”

Frank van Straalen
Oprichter Duurzaamheid in de Zorg

Met zijn dienst ondersteunt Frank van Straalen zorgorganisaties om verspilling te verminderen en kosten te verlagen. Net als in zijn werk gaat hij bij de jurering letten op thema’s als duurzame inzetbaarheid, energie- en afvalbeheer, onderhoud en innovatie. Voorheen was hij jarenlang sectormanager Zorg bij Achmea, waar hij veel contact had met zorgbestuurders. “Duurzaamheid was nauwelijks een thema, zowel in de zorg als bij Achmea. Ik wilde meer bewustzijn creëren en daar is uiteindelijk Duurzaamheid in de Zorg uit ontstaan.”