OmgevingZorg

Lokale houtsnippers leveren duurzame energie

In aanloop naar de Klimaattop zullen Xander Meijer en Marco Sotthewes op vrijdag 27 november namens de nieuwe draai meereizen met De Groene Top Trein. De trein doet meerdere steden in Nederland aan en geeft de duurzame koplopers van Nederland de gelegenheid om inspiratie over een energiezuinige toekomst uit te wisselen. In het kader hiervan publiceren we een aantal stukken over inspirerende gebouwen die energie opwekken.

In de landelijke omgeving rondom het Friese Beetsterzwaag staan een revalidatiecentrum en school die hun warmte betrekken uit lokaal geoogst snoeiafval. De gebouwen worden verwarmd uit de verbranding van houtsnippers die ontstaan bij het snoeien van de typische Friese houtwallen en houtsingels.

Met de energieopbrengsten wordt het onderhoud van de houtwallen en houtsingels bekostigd.

De traditionele houtwallen en -singels vormen een belangrijk cultuurhistorisch landschappelijk element in de omgeving van Beetsterzwaag en dienden – voor de tijd van het prikkeldraad – als landafscheiding tussen verschillende kavels. Elk jaar worden de bomen op de houtwallen gesnoeid om het landschap in takt te houden. De houtsnippers die daarbij ontstaan worden sinds 2008 gebruikt als brandstof voor de eerste biomassaverbrandingsinstallatie in Nederland, die de houtsnippers op zijn beurt omzet in duurzame energie voor de twee gebouwen. Met de energieopbrengsten wordt het onderhoud van de houtwallen en houtsingels bekostigd.

Voor de bewoners van het revalidatiecentrum levert deze symbiose tussen landschap en bebouwing ook nog een bijkomend voordeel op. Ze helpen mee met de snoekwerkzaamheden en werken op die manier in het landschap aan hun herstel. Op deze manier leveren de lokale gemeenschap en het lokale landschap duurzame energie die ook weer op lokale schaal wordt gebruikt.

Revalidatiecentrum in het Friese Beetsterzwaag wordt verwarmd door de verbranding van houtsnippers afkomstig uit lokale houtwallen.

De Groene Toptrein staat volledig in het kader van de Klimaattop.

De Groene Top Trein staat volledig in het kader van de Klimaattop in Parijs.

de nieuwe draai daagt ter gelegenheid van de klimaattop alle gebouwen in Nederland uit om te kijken hoe zij van energieslurper een energieopwekker kunnen worden. Meld je nu aan en laat je door ons inspireren! Onze speciale Livability Squad komt gratis langs bij de eerste drie gebouwen die zich melden om te laten zien welke maatregelen je kunt nemen om van je gebouw een energieopwekker te maken.