BewegenOnderwijs

Leren en werken rond een voetbalstadion

Op de Talentencampus in Oss ontstaat een plek waar het kan. Regisseur draaijer+partners verbindt alle partijen aan elkaar en bewaakt het idee. Elke leerling zal het beamen: de combinatie van leren en werken is veel leuker dan een hele dag in de schoolbanken zitten. Binnenkort kunnen de leerlingen van het ROC in Oss het echt ervaren want dan opent de Talentencampus Oss.

Combinatie van leren en werken is leuker

Gelegen in de groene omgeving van het Sibeliuspark wordt een vergeten stuk stad nieuw leven ingeblazen. De campus wordt een kweekvijver voor talent en een ontmoetingsplek voor iedereen die in de buurt leert, werkt en leeft. Door een school, sportverenigingen en bedrijven op één terrein te huisvesten, is er een open uitnodiging voor alle betrokkenen tot interactie en kruisbestuiving. Leerlingen die worden opgeleid voor een praktijkdiploma – van banketbakker tot automonteur en van kok tot kapper – kunnen direct bij bedrijven rond de campus stage lopen of met een diploma op zak aan het werk.

Sibeliuspark

Een van de belangrijke uitgangspunten van de Talentencampus is dat niemand buitenspel staat. Juist leerlingen die minder leervaardig zijn, worden op onderscheidende en innovatieve manieren uitgedaagd om hun (verborgen) talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Kaart Sibeliuspark

Draaijer+partners begeleidt het project en is naast regisseur vooral ook bewaker van het idee achter de nieuwe campus, zodat leren en werken op de nieuwe campus steeds een natuurlijke combinatie vormen. Leefbaarheid was vanaf het begin een rode draad in alle plannen. En dat blijft zo. “We zijn hier echt de bewaker van die visie en die verantwoordelijkheid nemen we ook”, vertelt Peter Ruchti, die namens d+p de regisseursrol invult. “Dit past helemaal in onze nieuwe aanpak waarbij we willen zorgen dat de leefbaarheid die we rond dit project bedacht hebben, ook in praktijk tot uiting blijft komen.”

“We zijn hier echt de bewaker van die visie en die verantwoordelijkheid nemen we ook.”

Op de Talentencampus gaan straks allerlei instanties met elkaar samenwerken om leerlingen in contact te brengen met het bedrijfsleven. Bedrijven bieden leerlingen stages aan en tonen zo wat werken in praktijk allemaal kan inhouden. En op hun beurt kunnen die bedrijven de beste leerlingen na hun stage een baan aanbieden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.