Onderwijs

Leerlingen ontwerpen zelf nieuw schoolgebouw

‘Een gebouw waarin de gebruiker centraal staat’ is tegenwoordig een veelgehoorde term bij het ontwerpen en bouwen van kantoren, gezondheidscentra en wooncomplexen. Het functioneren en welzijn van de gebruikers van een gebouw is in toenemende mate een aandachtspunt, en steeds vaker worden zij betrokken bij het ontwerpproces.

Maar, (juist) ook voor scholen geldt meer en meer dat deze moeten voldoen aan de wensen, de eisen en het functioneren van de gebruikers: werknemers en studenten. Voor de vernieuwbouwplannen van een gymnasium in het Duitse Düsseldorf werd dan ook de hulp ingeroepen van de leerlingen zelf. Zij kregen de kans om tijdens speciale sessies hun ‘droomschool’ op papier te zetten.

Leerlingen omschrijven ideale leeromgeving

Leerlingen kregen, samen met hun ouders, de kans om hun ideeën over ‘de ideale leeromgeving’ op te schrijven, te tekenen of te presenteren. Variërend van de indeling van de lesdagen tot de realisatie van een zwembad, en van extra aandacht voor kunst en cultuur tot nieuwe ontmoetingsruimtes, alle ideeën waren mogelijk en kwamen voorbij. De waardevolle input wordt meegenomen in het nieuwe ontwerp voor het schoolgebouw, dat volledig wordt gestript en opnieuw wordt opgebouwd. Het Nederlandse ICSadviseurs zal het vernieuwbouw-traject van het gymnasium begeleiden.

Onze Nieuwe School

Al eerder zagen we voorbeelden van trajecten waarin gebruikers van schoolgebouwen, medewerkers en leerlingen, gevraagd werd naar hun ideeën. Een voorbeeld hiervan is Onze Nieuwe School, een intiatief dat mensen uitdaagde hun ideeën over het onderwijs -en de school- van de toekomst te delen. Is de school van de toekomst dat wellicht de school die (volledig) is ingericht op basis van de voorkeuren van medewerker en leerling?

Meer inspiratie voor onderwijsgebouwen en de leeromgeving? Bekijk dan onze purple paper ‘De ideale mbo-leeromgeving voor nu en de toekomst‘.