Koop een Krot

Krimpregio’s zoals Friesland krijgen de komende jaren te maken met de effecten van bevolkingsdaling en vergrijzing. Werkgelegenheid daalt en huizen komen leeg te staan waardoor de leefbaarheid achteruit gaat. Koop een Krot ziet in leegstaande huizen een kans om leefbaarheid van onderaf aan te pakken. Initiatiefnemers NRJ Architectuur en TB Noord Advies willen niet door middel van nieuwbouw, maar door het opknappen van vervallen woningen een impuls geven aan wonen en werkgelegenheid.

“Het opknappen van vervallen woningen moet een impuls geven aan wonen en werkgelegenheid.”

Koop een Krot is een praktische leerschool voor iedereen die genoeg motivatie en doorzettingsvermogen heeft om van een vervallen woning weer een prachtig huis te maken. Onder andere starters die door de zware hypotheekeisen geen bestaande of nieuwe woning kunnen kopen, krijgen door Koop en Krot de kans om een betaalbaar maar vervallen huis in eigen beheer op te knappen. Ze investeren hierbij tijd in plaats van geld in hun nieuwe huis.

Krot-2Krot-1

Bij dit het verbouwen van vervallen woningen en krotten komt veel kijken. Het programma van Koop een Krot biedt hierbij van begin tot eind begeleiding, zodat enthousiaste klussers niet halverwege het project vastlopen. Er worden professionele trainingen en advies gegeven over zowel financiering en regelgeving als sloop- en bouwtechnieken. Daarnaast wordt Koop een Krot wordt ook een platform en ontmoetingsplek voor verbouwers in de regio. Door het delen van kennis hoeft niet iedereen opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Duurzaamheid staat centraal in de aanpak van de verbouwing. Goede isolatietechnieken houden het energieverbruik van de huizen zo laag mogelijk. Dat is niet alleen goed is voor het milieu, maar houdt ook het gebruik van het huis betaalbaar voor de bewoners.

De aanpak van Koop een Krot kan op verschillende manieren bij gaan dragen aan de leefbaarheid van de krimpregio’s. Het platform maakt wonen in de regio aantrekkelijker voor nieuwkomers die landelijk willen wonen en jonge starters kunnen toch een woning kopen en krijgen zo binding krijgen met de regio. Door het tegengaan van leegstand en verval, wordt niet alleen het krot zelf, maar ook de straat en het dorp waarin het staat een fijnere plek om te wonen.