Onderwijs

Hoe ziet de school van de toekomst eruit?

Onze Nieuwe School is een initiatief van Kennisland en de Gemeente Amsterdam, waarbij het publiek wordt uitgedaagd om mee te denken over de school van de toekomst. Door middel van een open competitie worden de mensen (variërend van scholen, burgers, ouders, tot maatschappelijke initiatieven) gevraagd om hun ideeën over toekomstig onderwijs te delen met elkaar op de website.

Wat is de aanleiding?

Volgens de website neemt het aantal leerlingen in Amsterdam gestaag toe, en is het huidige schoolaanbod in de stad niet in staat om deze groei op te vangen. De prognose is dat de komende tien jaar het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met 11% toeneemt, en in het primair onderwijs met 9%. Deze leerlingen verdienen ook een plek in het Amsterdamse onderwijs, en daarom moeten er nieuwe onderwijsplekken komen.

De Kraamkamer

Enerzijds wordt de vraag naar onderwijsplekken in Amsterdam groter, maar tegelijkertijd is het lastig om daadwerkelijk nieuwe scholen te stichten. Daarom wil de Gemeente een zogeheten ‘Kraamkamer’ oprichten, waarmee het onderwijs wordt uitgedaagd en ideeën voor nieuwe onderwijsvormen en -locaties een plek krijgen. Het uitgangspunt van de Kraamkamer is ervoor te zorgen dat er een verbreding komt van het huidige onderwijsaanbod, waarbij er rekening wordt gehouden met wensen van leerlingen en ouders.

Enkele ideeën

Onze Nieuwe School kan natuurlijk op allerlei manieren worden gerealiseerd. De rol van het gebouw kan hierin belangrijk zijn.  Zo kan de ruimte waarin studenten zich bevinden bepaald gedrag stimuleren, effect hebben op de gezondheid en werkhouding, en ook bijdragen aan het functioneren van de school als geheel. Enkele voorbeelden hoe ruimte een rol kan spelen in Onze Nieuwe School:

Schooltoekomst_1 Schooltoekomst_2 Schooltoekomst_3 Schooltoekomst_4

Mocht je zelf ook een goed idee hebben voor Onze Nieuwe School, dan kun je deze nog indienen tot 15 augutsus 2015. Daarna is er een presentatieronde, waar uiteindelijk de beste ideeën worden geselecteerd. Mocht je nog inspiratie op willen doen betreffende de school van de toekomst? Op 13 juni 2015 wordt er in de Balie (Amsterdam) een heuse ontwerpdag georganiseerd, waarbij nieuwe Schoolmakers samen brainstormen en werken aan nieuwe ideeën.