Kantoren

Hoe kunnen slimme services zorgen voor welzijn binnen de werkomgeving?

Tijdens de expertmeeting van draaijer+partners op dinsdag 15 januari gingen vijf klanten van draaijer+partners in gesprek over de integrale aanpak tussen welzijn binnen de werkomgeving en slimme services. Welke diverse ontwikkelingen rondom slimme services en gebouwen zijn er besproken?

Integrale samenwerking en slimme services

Om de optimale werkomgeving te creëren, zien we steeds vaker een nauwe samenwerking tussen de afdelingen van Human Resource Management en Facilitair Management ontstaan. Ook de rol van systeembeheerders en de ICT afdeling wordt hierin steeds belangrijker. Met de komst van slimme technologie en met behulp van sensoren kunnen namelijk niet alleen de prestaties van het gebouw, maar ook het gedrag van de gebruikers inzichtelijk worden gemaakt. Door deze data te meten, kunnen vervolgens de afdelingen HRM en FM hun werkplekken en services hier gepersonaliseerd op afstemmen.

Door diverse data van zowel gebouw als gebruiker te inventariseren, krijgt een organisatie meteen inzichtelijk waar de knelpunten binnen de werkomgeving liggen. Met deze gegevens kan in kaart worden gebracht aan welke services en diensten de medewerkers het meest behoefte hebben. Deze aspecten kunnen zo tevens bijdragen aan een beter welzijn van de gebruiker.

Slimmer omgaan met gebouwen 

Gebouwen bevatten steeds meer slimme technieken, zoals sensoren en regelsystemen. Hiermee worden bijvoorbeeld klimaat, verlichting en beveiliging geregeld. Standaard werken deze systemen autonoom. Als we de kracht van deze systemen kunnen combineren, ontstaan slimmere gebouwen. Zodra we de informatie, die daarmee beschikbaar komt, koppelen aan bestaande softwareapplicaties die gebruikt worden om het primaire proces of het facilitaire proces aan te sturen, ontstaat de mogelijkheid om slimmer om te gaan met gebouwen.

Een voorbeeld van een slimme service: Healthy Workers, een start-up die mensen beter laat functioneren in hun werkomgeving door de gezondheid van de werkomgeving slim te meten met een online tool, die real time monitort hoe de gezondheid, well being en productiviteit van werknemers ervoor staat.

Door slimme technieken en sensoren toe te passen in machines, voorzieningen, middelen en materialen worden waardevolle inzichten verkregen in de (actuele) prestaties van systemen, gebouwen en diensten. Hierdoor kan het gedrag van de gebruiker inzichtelijk worden gemaakt en ontstaat een (werk)plek waar gebruikers prettig en ongestoord kunnen werken. Er worden (dreigende) storingen door sensoren gemeten en automatisch gemeld waardoor verstoringen in het primaire proces voorkomen kunnen worden. Ook ervaart de gebruiker een betere dienstverlening en een prettigere omgeving, met als resultaat dat de facilitaire organisatie haar werk slimmer en daardoor efficiënter en beter kan uitvoeren.

Ben jij benieuwd hoe de integrale aanpak tussen slimme services en welzijn binnen de werkomgeving kan worden aangepakt? Kom op 7 maart naar Pharos voor het Trendvent over welzijn, gezondheid en geluk op de werkvloer, georganiseerd door draaijer+partners in samenwerking met de nieuwe draai. Meld je aan!