gezond

Hollen door de gangen

Meer bewegen leidt tot efficiënter en productiever werken

Bewegen op de werkvloer wordt een steeds belangrijker thema. Door met de inrichting van de kantoorruimte in te spelen op de noodzaak om te bewegen kan veel winst worden geboekt. Door de trappenhuizen aantrekkelijker en prominenter te maken dan de lift bewegen mensen al meer. Bewegen wordt het best gestimuleerd door het leuker, uitdagender en onderdeel van een spel te maken. Door de gangen in te richten als atletiekbaan of door interactieve stappentellers aan te bieden wordt men uitgedaagd om meer te bewegen. Dit zorgt niet alleen voor gezondheid en minder verzuim, maar ook voor een hogere fitheid en productiviteit.