slim

Het gebouwendossier

Effectief inzicht in het onderhoud van gebouwen

Van het schilderwerk tot het ventilatiesystem: er moet van alles aan een gebouw worden onderhouden. Hier inzicht in krijgen is complex en vergt tijd en expertise. Om beter grip te krijgen op informatie en kosten rondom dergelijk onderhoud zijn er verschillende apps. Een voorbeeld is ScholenDossier, dat inzicht geeft in de onderhoudsbehoefte van schoolgebouwen. Na een nulmeting wordt alle data over dagelijks- en meerjarenonderhoud in de app verzameld. Deze informatie is altijd en overal toegankelijk. Met een dergelijk gebouwendossier worden faalkosten voorkomen en kan effectiever worden ingespeeld op de onderhoudsbehoefte van een gebouw.