gezond

Een circulaire, slimme gevel

Klimaatgevels benutten de ruimte en beheersen het binnenklimaat

Een klimaatgevel is een ‘actieve’ gevel die op een slimme manier gebruik maakt van daglicht, zonnewarmte en luchtverversing om het binnenklimaat te beheersen. Zo’n gevel bestaat uit een buitenblad van dubbele beglazing en een beweegbaar binnenblad van enkel glas, gescheiden door een spouw waarin zonnewering is aangebracht. Via de spouw wordt lucht afgezogen waardoor een te hoge temperatuur door de zon wordt voorkomen. In de winter kan de lucht in de spouw juist voorverwarmd worden via warmteterugwinning uit afvoerlucht. Zo is het in de zomer lekker koel en ’s winter lekker warm zonder dat dat extra energie kost en wordt de ruimte op natuurlijke wijze geventileerd. Zo ontstaat een fijn en gezond binnenklimaat.