energiek

Een slim warmte­netwerk

Investeer in slimme warmte-infrastructuur voor duurzame energie

Over een tijd zal er naar alle waarschijnlijkheid weinig tot geen aardgaswarmte meer worden gebruikt, en om uitputting van fossiele brandstoffen voor te zijn is het slim om nu al te investeren in een warmte-infrastructuur die het gebruik van duurzame energie mogelijk maakt. Met de aanleg van een slim warmtenetwerk, waar verschillende gebouwen in de omgeving gebruik van maken, creëer je eenvoudig een duurzame omgevingsymbiose. Diverse lokale warmtebronnen kunnen binnen een dergelijk slim warmtenetwerk op duurzame wijze energie en warmte aan een gebouw leveren. Voorbeelden van lokale warmtebronnen:

Restwarmte — gebruik de overgebleven warmte uit de elektriciteitsproductie van andere gebouwen in de omgeving om het eigen gebouw te verwarmen.

Geothermie — gebruik aardwarmte als warmtebron door met behulp van een warmtewisselaar opgepompt grondwater het gebouw te laten verwarmen.

Zonne-energie — zonlicht kan op verschillende manieren worden opgevangen en kan op zijn beurt als duurzame en goedkope energiebron voor het gebouw dienen.