OmgevingZorg

Een zo ‘natuurlijk mogelijke’ omgeving

Verzorgingstehuizen bieden in veel gevallen niet de meeste kleurrijke of positieve omgeving, al zijn er ook een aantal energieopwekkende uitzonderingen. Maar wat Jean Makesh, CEO van Lantern Assisted Living Facilities, in een verzorgingstehuis in Ohio wist te creëren..

Voor zijn werk komt Makesh veel in aanraking met bewoners van verzorgingstehuizen, en een grote groep van hen heeft te kampen met onder meer Alzheimer. Dit maakt dat, mede als gevolg van hun aandoening, de leefomgeving enorm belangrijk is voor ze, omdat deze veel houvast en vastigheid geeft. Hij vertelt over gevallen waarin een 92-jarige vrouw steevast om 17.30 uur opstond om weg te gaan, omdat ze voor haar zieke (inmiddels al lang overleden) moeder moest zorgen.

1
2
Dit dreef Makesh er toe om de leefomgeving in het verzorgingstehuis dusdanig te veranderen dat deze zo min mogelijk ‘conflict’ veroorzaakt. Dat wil zeggen: hij transformeerde het gebouw volledig tot een ‘memory-care facility’, die de bewoners een vertrouwde en herkenbare omgeving (van vroeger) biedt. In plaats van een simpele kamer heeft elke bewoner een ‘huis’ – compleet met voordeur, grasveld en straatverlichting. Het resultaat is een knusse straat die doet herinneren aan de buurt waar men vroeger opgroeide.

De leefomgeving is zo min mogelijk conflicterend: de herkenbaarheid van ‘vroeger’ zorgt voor een vertrouwd en bekend gevoel onder de bewoners.

Daarnaast experimenteert Makesh veel met licht, geluid en geur. De plafondplaten zijn wolken, die met de tijd mee van sterkte veranderen en zo aansluiten bij de biologische klok van de mensen. Verder worden er gedurende de dag verschillende (natuur)geluiden afgespeeld en aroma’s verspreid, om de leefomgeving zo ‘natuurlijk’ en bekend mogelijk te maken. Als kers op de taart is er zelfs een kleine ‘hoofdstraat’ waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en sociaal actief zijn.

3

Makesh creëert een omgeving die zo natuurlijk mogelijk aanvoelt en minimaal conflicterend werkt voor de bewoners. Hij laat hiermee zien wat het grote belang van een leefbare omgeving is, zeker in verzorgingstehuizen.