Zorg

Eén voor allen, allen voor één

Dimence werkt aan de geestelijke gezondheid van mensen. In Almelo wordt daarvoor een nieuw pand gebouwd waar patiënten in een gastvrije, veilige omgeving worden opgevangen. Als bouwregisseur wil draaijer+partners Dimence daarin ten volle ondersteunen. Dat begint al bij het optimaliseren van het bouwproces.

Het ‘Building Information Model’ (BIM)

Bij de bouw van de nieuwe hoofdlocatie van Dimence werken alle disciplines vanuit één systeem: het Building Information Model (BIM). Dit bestaat al langer, maar er zijn weinig projecten waarbij de mogelijkheden van het BIM volledig worden benut. In Almelo gebeurt dat wel. Daar wordt in elke fase – van ontwerp tot oplevering – vanuit één gegevensbestand gewerkt. Dat heeft voordelen voor alle betrokkenen, niet in de laatste plaats voor Dimence zelf.

BIM is een database waarin alle informatie over het bouwproces samenkomt. Onder meer het 3D-ontwerp, de materialen, afmetingen en hoeveelheden, functies van ruimtes en de tijdsplanning staan in dit model. Het voordeel ervan is dat alle partijen direct bij de meest actuele en gedetailleerde informatie kunnen. Gevolgen van aanpassingen in het ontwerp worden direct zichtbaar waardoor fouten meteen kunnen worden opgemerkt. Het resultaat is een snellere en soepeler constructiefase met minder ‘faalkosten’.

“Doordat je het pand al een keer virtueel hebt gebouwd, ben je alle obstakels al een keer tegengekomen”, legt Arie Paarhuis uit. Hij is namens draaijer+partners directievoerder van het project en is wekelijks op de bouwplaats aanwezig om de kwaliteit van de uitvoering te bewaken. Paarhuis merkt dat de verschillende partijen efficiënter kunnen werken door BIM. “De installateur kon op basis van de informatie in BIM veel werk in zijn werkplaats doen in plaats van alles hier op de bouwplaats op maat te maken”, vertelt Paarhuis. “Ook de betonnen elementen van het casco konden in de juiste maten worden aangeleverd en pas op het moment dat ze nodig waren. Normaal worden ze op de bouwplaats opgeslagen.” BIM scheelt dus arbeidstijd en voorkomt verspilling van materiaal.

Toegevoegde waarde

Als de uitvoering van bouwwerkzaamheden is versnipperd en er veel onderaannemers zijn betrokken, heeft BIM echt een toegevoegde waarde, merkt projectmanager René Siebring. De vaardigheden van de mensen die zijn betrokken bij de bouw, worden veel beter benut. “Communicatie wordt steeds essentiëler en BIM voorkomt problemen”, zegt hij. Bijkomend voordeel is dat casco en inbouw makkelijk kunnen worden gescheiden, waardoor toekomstige aanpassingen inzichtelijk worden gemaakt. Siebring: “Dat maakt het gebouw flexibeler en voorkomt onnodige sloop.”

Werken met BIM werkt kostenbesparend en dat is dus gunstig voor de opdrachtgever. Het maakt een bouwproces beter voorspelbaar. De constructiefase wordt verkort, wat minder overlast geeft en de impact op de organisatie verkleint. Dat is essentieel voor een organisatie als Dimence die haar volle aandacht bij de geestelijke gezondheidszorg voor haar cliënten wil houden. Bovendien is de kwaliteit van het gebouw bij oplevering al hoger; de kans op fouten die achteraf worden ontdekt is minimaal.

Alle informatie bij de hand

Het nieuwe gebouw van Dimence is begin 2015 opgeleverd en heeft vanaf dat moment alle informatie over het gebouw bij de hand, waardoor het heel makkelijk is aan te passen aan nieuwe wensen. “Ook zou je een onderhoudsplanning kunnen maken op basis van BIM. Of je zou het gebruik van verschillende ruimtes kunnen analyseren en optimaliseren”, noemt Siebring. “Daar werken we naartoe.”