KantorenOmgeving

Een gezond kantoor: wat levert het op?

Werkgevers en werknemers zien steeds meer het belang in van een gezonde werkomgeving. Dat moet ook wel, want we brengen 90% van onze tijd binnen door. Er zijn allerlei maatregelen mogelijk om een sick-building syndroom te voorkomen en om een gebouw zelfs de gezondheid te laten bevorderen. Maar wat levert een gezond kantoor precies op?

Het sick-building syndroom is een verzameling van klachten die gebruikers van ongezonde gebouwen ervaren. Het gaat onder meer om vermoeidheid, geïrriteerde luchtwegen en droge ogen. De klachten worden veroorzaakt door een ongezond binnenklimaat, slechte ventilatie of de aanwezigheid van irriterende chemische stoffen in het gebouw.

Het syndroom laat zien dat gebouwen mensen op een heel directe manier ziek kunnen maken – en daarmee een kostenpost zijn vanwege ziekmeldingen en productiviteitsverlies. Maar kantoorgebouwen kunnen ook op meer indirecte of subtiele manieren de gezondheid van werknemers beïnvloeden. Dit heeft te maken met twee factoren die vaak gepaard gaan met werken: stilzitten en stress.

Zit niet stil!

Een van de problemen van kantoorwerk is het vele stilzitten. Lichamelijk inactief zijn vergroot de kans op overgewicht en chronische ziekten als diabetes. Er zijn allerlei slimme manieren om stilzitten op het werk tegen te gaan: fiets- en sta-bureaus, wandelend vergaderen, het ‘verstoppen’ van de trappen en het beperken van het aantal voorzieningen waardoor mensen verder moeten lopen. Ook een aantrekkelijke, groene omgeving die uitnodigt tot een lunchwandeling is een goede manier om werknemers te laten bewegen.

Werkstress is de oorzaak van 16% van alle verzuimdagen en kost werkgevers 2 miljard euro per jaar.

Investeren in bewegen loont: werknemers worden productiever, zijn minder vaak en lang ziek en blijven duurzamer inzetbaar. Bovendien scheelt beweging werkgevers op jaarbasis naar schatting 380 tot 920 miljoen euro aan ziekteverzuim.

Rennen door de gangen van het hoofdkantoor van OneFootball.

Gevaar van werkstress

Een andere kostenpost die een negatieve invloed heeft op werkplezier, productiviteit en motivatie is stress. Stress op het werk kan diverse oorzaken hebben, waaronder werkdruk, onzekerheid tijdens reorganisaties of een negatieve sfeer. Maar ook de kantooromgeving kan bijdragen aan stress, bijvoorbeeld door slechte akoestiek of een onlogische indeling.

Investeren in bewegen loont: werknemers zijn productiever, minder ziek en duurzamer inzetbaar. Ook scheelt het op jaarbasis tot €920 miljoen aan ziekteverzuim.

De omgevingspsychologie onderzoekt manieren om stressreacties in gebouwen te verminderen. Zo kunnen planten, beschutte zitplekken, goede bewegwijzering en een gastvrije sfeer helpen. Maar ook kleurgebruik, goede zichtlijnen, natuurlijke materialen en de aanwezigheid van ontmoetingsplekken zorgen ervoor dat mensen zich prettig en ontspannen voelen in een gebouw.

Werkstress zou de oorzaak zijn van 16 procent van alle verzuimdagen en kost werkgevers volgens onderzoeksbureau TNO 2 miljard euro per jaar door ziekteverzuim. En daar is productiviteitsverlies van niet zieke werknemers niet eens in meegerekend. Een gebouw dat stress reduceert kan in potentie dus een enorme besparing opleveren.

Beeld: © Architecten Cie

De winst van een gezond gebouw

Financiële overwegingen zijn slechts één reden om te kiezen voor een gezond gebouw. Belangrijker is misschien wel het feit dat een gezond kantoor bijdraagt aan werkplezier, motivatie, een positief bedrijfsimago en het algehele welzijn van werknemers. Aan bedrijven de keuze: nemen zij hun deel van de verantwoordelijkheid of laten zij dit liggen?

Meer weten over een groene, gezonde en slimme werkomgeving? Bekijk onze purple paper!