Duurzame symbiose tussen kunst en kas

Wat doe je als je warmte over hebt en koeling kunt gebruiken? En omgekeerd: als je staat te springen om warmte maar hier te weinig van hebt? Juist: je zoekt elkaar op. Symbiose!

In Amsterdam hebben de Hermitage en Hortus Botanicus onderling een duurzame warmte en koude uitwisseling. De Hortus Botanicus gaat gebruik maken van de verzamelde warme lucht uit de Hermitage om zo de kassen te kunnen verwarmen, terwijl de Hermitage op zijn beurt gekoeld water vanuit de Hortus aangeleverd krijgt om de kunst in de expositieruimte te koelen. Op deze manier worden beide gebouwen aangesloten op één warmtekoudebron.

alliander 1
De afstand tussen Hermitage en Hortus Botanicus bedraagt 425 (!) meter

De afstand tussen Hermitage en Hortus Botanicus bedraagt 425 (!) meter

Het bijzondere aan de samenwerking tussen de Hermitage en de Hortus Botanicus is dat de uitwisseling van warmte en koude een afstand van 425 meter moet overbruggen – dwars door het centrum van de stad! De duurzame symbiose tussen ‘kunst en kas’ is een project van Alliander DGO, en biedt een energieopwekkend voorbeeld van duurzame samenwerking tussen gebouwen. Het project is benoemd tot voorbeeldproject in het kader van de nieuwe Beleidsnota Duurzaamheid Rijksmonumenten.