Duurzaamheid als rode draad

“In mijn vorige baan, als directeur campus van een grote onderwijsinstelling, liep ik op een gegeven moment vast. Dat zorgde ervoor dat ik eens ging nadenken wat ik wilde worden als ik later groot was.”

“Ik heb een half jaar gefreewheeld, ben naar congressen en beurzen geweest om mezelf te oriënteren. Ik dacht toen nog verschillende kanten op: een bedrijf in zonnepanelen of oesterzwammen kweken op koffiedik. Rode draad was wel steeds duurzaamheid, dingen beter en slimmer organiseren. Dat heb ik van huis uit meegekregen: milieu en duurzaamheid waren heel belangrijk. En dat kwam bovendrijven toen ik ouder werd.”

De Groene Zaak

“Tijdens mijn speurtocht naar een nieuwe toekomst kwam ik in gesprek met draaijer+partners, met wie ik in mijn laatste functie veel had samengewerkt. Het wilde een impuls geven aan duurzaamheid en dat is nu mijn taak hier. In mijn functie probeer ik bouwstenen aan te dragen om dat duurzame denken in het bedrijf te stimuleren. Zo is draaijer een partnership aangegaan met De Groene Zaak, een collectief van zo’n tweehonderd Nederlandse bedrijven die vooroplopen als het gaat om duurzaamheid. Dat is een goede stap. Maar verduurzaming is een proces dat nooit af is. Er komen altijd weer nieuwe mogelijkheden.”

“Wat me vooral aanspreekt is het feit dat het dierenpark straks functioneert als ecosysteem.”

Dierenpark Emmen

“Het project van het nieuwe dierenpark in Emmen is een heel mooi, vooruitstrevend voorbeeld van het integreren van duurzaamheid in alle facetten van het ontwerp, de bouw en de exploitatie. Samen met regionale bedrijven en kennisinstellingen hebben we een brug ontworpen die helemaal wordt gemaakt van biocomposiet op basis van vlasvezel. Ook worden er leemstenen geperst uit leem dat vrijkomt bij graafwerkzaamheden en waar in het park weer mee wordt gebouwd.”

“Wat me vooral aanspreekt is het feit dat het dierenpark straks functioneert als ecosysteem. Letterlijk, bijvoorbeeld doordat het water voor 90 procent wordt hergebruikt, maar ook in de samenwerking. We gebruiken zo veel mogelijk regionale of ‘tweedehands’ materialen en werken samen met regionale partners. Ook de energiehuishouding wordt in samenhang met andere gebruikers uit het omliggende gebied ingericht met toepassing van een warmtenet, groengas en warmte/koude uit drinkwater. Dat zorgt voor samenhang en creëert uiteindelijk meer waarde voor iedereen.”