KantorenPharos

Drie oplossingen voor een circulaire werkomgeving

Gebouwen verbruiken veel energie in de vorm van grondstoffen en afval, en zijn daarmee echte ‘energieslurpers’. De Pharos Pitches van 19 en 23 januari jl. hebben laten zien dat er echter genoeg partijen zijn die dit willen veranderen: zij zetten in op een kantoorgebouw dat zo veel mogelijk circulair is. Hier bespreken we drie van de oplossingen die kunnen helpen om dit te bereiken.

Betalen voor gebruik

Volgens het concept van de circulariteit vertegenwoordigen alle materialen in een gebouw waarde. Met de inrichting van gebouwen is dit niet anders. Een business model dat perfect aansluit bij deze gedachte is het leasen van meubilair. De afnemer is hierbij niet in bezit van de kantoorinrichting, maar betaalt simpelweg alleen voor het gebruik ervan. De leverancier verzorgt op zijn beurt de service en het onderhoud van het meubilair. Meubelleverancier Desko werkt volgens dit circulaire principe. Aan het einde van het contract wordt de inrichting door de leverancier teruggenomen en weer naar waarde ingezet—de cirkel is dan weer rond.

Van grondstof tot grondstof

Een andere manier om gebouw en -interieur circulair vorm te geven is door elk materiaal als grondstof te blijven zien. Door producten te maken waarvan de gebruikte materialen makkelijk van elkaar te scheiden zijn, kunnen ze effectief worden hergebruikt of gerecycled. Op deze manier kunnen de grondstoffen die voor het ene product worden gebruikt ook opnieuw als grondstof ingezet worden. Kantoren en inrichtingen volgens dit Cradle to Cradle principe zijn volledig circulair. De vloerproducten die geleverd worden door Desso zijn een goed voorbeeld hiervan.

Tapijtvloer van Desso.

Afvalstromen hergebruiken

Van papierproppen en paperclips tot restjes van de lunch: in een kantoor wordt veel afval geproduceerd. Een belangrijk onderdeel van het circulair maken van een gebouw is het zo veel mogelijk wegwerken van deze afvalstromen. De eerste stap hierbij is uit te zoeken waar het afval vandaan komt—de kantine of de printer bijvoorbeeld? Bedenk vervolgens hoe je het gebruik van materialen kunt aanpassen zodat het leidt dit minder afval. Als er toch dingen weggegooid moeten worden, zorg er dan voor dat het gerecycled of gecomposteerd kan worden. Ga voor composteerbare en biologisch afbreekbare producten en bedank dat je organisch afval kunt omzetten in compost, bijvoorbeeld met behulp van de composteermachine van Ecocreation.