Kantoren

De winst van groene gebouwen

Gebouwen met veel aandacht voor planten en een duurzaam karakter hebben niet alleen positief effect op de gezondheid van mensen en de omgeving, ze leveren ook op andere terreinen winst.

Uit onderzoek van de University of Guelph blijkt dat ‘groene gebouwen’ meer opleveren voor de eigenaar. Ze hanteren hogere huurprijzen, kennen een hogere bezettingsgraad en huisvesten meer tevreden huurders. Over een periode van 10 jaar werd een totaal van ongeveer 300 gebouwen in de Verenigde Staten en Canada onderzocht op basis van hun duurzaamheid. In het onderzoek kwam een aantal belangrijke cijfers naar voren die de meerwaarde van ‘groene gebouwen’ onderstrepen:

* Huurprijzen liggen gemiddeld 3,7% hoger.
* Tevredenheid onder huurders ligt zo’n 7% hoger.
* De bezettingsgraad ligt gemiddeld tussen de 9,5% en 18,7% hoger.
* Energieverbruik ligt per vierkante meter gemiddeld zo’n 14% lager.

Naast dat ‘groene gebouwen’ een positief effect hebben op de gezondheid van de mens en milieuvriendelijker zijn, laat dit onderzoek dus zien dat er ook aan de ‘economische kant’ van het verhaal winst kan worden behaald door in een groen gebouw te investeren.