De ‘Tesla’ onder de eco-dorpen komt naar Almere

Almere is volop aan het vernieuwen en experimenteren in haar eigen ruimtelijke ontwikkeling. In het grote gebied tussen Almere en Zeewolde moet de komende jaren een geheel nieuw stadsdeel verrijzen; Oosterwold. Dit gebied moet zich organisch gaan ontwikkelen en een proeftuin worden voor innovaties op het gebied van wonen, werken en landbouw en dan met name een mengeling van die drie. En geheel duurzaam uiteraard. Met een hoge mate van vrijheid mag iedereen hier ontwikkelen, en weet eigenlijk niemand hoe het eindresultaat er uiteindelijk uit zal gaan zien.

Eén van de projecten die het komende jaar in Oosterwold gerealiseerd zullen worden is het Amerikaanse concept ReGen Villages. Deze startup uit San Francisco heeft als doel om over de hele wereld een nieuwe generatie eco-dorpen te realiseren, waarvan deze in Almere de eerste is. Deze (kleine) dorpen moeten geheel zelfvoorzienend en energie-neutraal worden. Business Insider noemt het de ‘Tesla on de eco-dorpen’ en wij nomineerde het als één van de energieopwekkers van de maand januari. Wij spraken met Marjolein Shiamatey die in San Francisco bij het project betrokken is.

regen-village

ReGen Villages heeft gekozen voor Almere als startpunt door de vrijheid die de Oosterwold ontwikkeling heeft gecreëerd. Deze vorm van gebiedontwikkeling is uniek in Nederland, en in de wereld. De combinatie van relatieve vrijheid en de sterke focus op duurzaamheid maken het gebied de perfecte plek voor de lancering van ReGen Villages. Dit project probeert vastgoedontwikkeling te vernieuwen door een combinatie van technologie en landbouw toe te passen op buurtniveau. Het Nederlandse consulaat in San Francisco verwees het project naar Almere.

4fbbe17689069c4d63f2010688c5ceb7d69129e1

Het schaalniveau, de buurt, is een belangrijk aspect. Alle gebouwen samen zijn zelfvoorzienend en energieneutraal, niet per sé elk individueel gebouw. Het is ook de bedoeling dat de buurt voedsel, water en energie produceert, en zelfs over-produceert waar dat kan, om zo een deel van de kosten te dekken. De buurt zal ook zijn eigen afval gaan verwerken. Verwacht wordt dat de huizen in het ReGen Village ongeveer 30% duurder zullen worden dan het gemiddelde huis in Almere. Naarmate meer projecten gerealiseerd zullen worden, zal zoveel mogelijk geprobeerd worden om de prijzen naar beneden te krijgen.

b5090aa644d6b304c8fc88d81a385ef1a51e8f1e

ReGen kijkt dus niet naar een individueel gebouw, maar naar een groter geheel. Samenhang als buurt om zo een meerwaarde te creëren, maar ook als onderdeel van een groter netwerk. Daar ligt ook de vergelijking met Tesla, die al haar auto’s met elkaar verbind om ze zo al lerend steeds ‘slimmer’ te maken.

We zijn de Tesla onder de eco-dorpen omdat we onze gebouwen en systemen slim, smart, maken.

Wij bij de nieuwe draai wensen elke buurt of gebouw deze manier van werken toe. Dit project laat zien hoe je in samenhang voedsel kunt produceren, energie opwekken én afval verwerken. Meer weten over hoe uw eigen gebouw energieopwekkend kan worden? Neem dan contact op met het E-team van de nieuwe draai.