Cultuur

De nieuwe draai van een dierenpark: op expeditie in Emmen

Muren van leem, een brug van biocomposiet en een energiecentrale die straks ook het theater, een verzorgingshuis en het gemeentehuis verwarmt. Het totaal vernieuwde Dierenpark Emmen wordt een icoon voor leefbaarheid.

In de ondiepe ondergrond van Drenthe ligt al eeuwenlang een mooie laag keileem. Deze grondsoort, die voornamelijk bestaat uit silt – korreltjes die kleiner en fijner zijn dan zand – is eeuwen geleden afgezet onder de ijsmassa’s tijdens de voorlaatste ijstijd, de Saalien. Binnenkort gaat deze leem dienst doen als bouwmateriaal in het vernieuwde Dierenpark van Emmen.

Impressie Dierenpark Emmen

Het fameuze dierenpark moet een ‘icoon voor leefbaarheid’ worden. Bezoekers kunnen straks op expeditie gaan in het park. Een bezoek is een actieve ontdekkingsreis door verschillende klimaatwerelden waar natuur en cultuur samenkomen.

Het park zit vol innovatieve oplossingen. Zo wordt het afvalwater (van dierenverblijven, bezoekers en ander bedrijfsafvalwater) in de al bestaande Waterfabriek gezuiverd om daarna weer als bedrijfswater te worden gebruikt. Negentig procent van het leidingwatergebruik kan straks worden vervangen door zelf gezuiverd bedrijfswater.

Ook is er een hybride energievoorziening, waarbij een deel van de energie met warmtepompen wordt onttrokken aan de drinkwatervoorziening van Emmen. Een ander deel komt van een Warmte Kracht Koppelingsinstallatie die wordt gestookt op groengas. Met dit systeem worden ook het aangrenzende nieuwe Theater van Emmen, het gemeentehuis en het verzorgingstehuis De Holdert warm gestookt. Daarmee vormt het park het eerste deel van een nieuw warmtenet dat de gemeente Emmen wil aanleggen om de energievoorziening in de gemeente te verduurzamen.

Waar kan, wordt materiaal hergebruikt. Neem de serie wandelbruggen die hier hun derde leven ingaan nadat ze eerder dienden als brug op de Floriade in de Haarlemmermeer in 2002 en daarna zijn ingezet in een kantorenpark in de buurt. Spectaculair is de brug die wordt gemaakt van biocomposiet op basis van vlasvezel. “Deze volledig duurzame kunststof is ontwikkeld door regionale specialisten onder begeleiding van StendenPre en de brug wordt gebouwd door Machinefabriek Emmen”, vertelt Maarten Epema, projectleider van draaijer+partners. De brug is een primeur: dit is de eerste brug  met een constructie van natuurlijk, duurzaam materiaal. De design-build-maintainsamenwerking met VolkerWessels en de intensieve langetermijnsamenwerking met Waterleiding Maatschappij Drenthe zijn belangrijke factoren voor succes. “Het sluiten van kringlopen is goed gelukt bij dit dierenpark”, zegt Epema trots. “We hebben hier in veel opzichten echt een stapje extra gezet. Dat lukt alleen als je op een vernieuwende manier samenwerkt.”