‘Benut en behoud het talent dat je in huis hebt’

Hoe zorg je ervoor dat werknemers het beste uit zichzelf halen? Een prettig gebouw met goede faciliteiten is heel belangrijk. Maar daarmee ben je er nog niet. Als leidinggevende heb je een niet te onderschatten rol in het creëren van een leefbare werkomgeving. Dat vergt nogal wat in dit tijdperk van snelle technologieën en informatie.

Leiderschapsexpert Menno Lanting adviseert bedrijven over hoe hun leidinggevenden kunnen inspelen op deze ontwikkelingen.

Leiderschapsexpert Menno Lanting adviseert bedrijven over hoe hun leidinggevenden kunnen inspelen op deze ontwikkelingen.

“Veel bedrijven proberen met organisatiestructuren uit de twintigste eeuw en leiderschapskwaliteiten uit de negentiende eeuw oplossingen te vinden voor de uitdagingen van de 21ste eeuw”, vat Lanting de struikelblokken van veel organisaties samen. De strateeg en auteur van onder meer De slimme organisatie en Iedereen CEO is al jaren gefascineerd door de impact van de veranderende wereld op organisaties. “Voorheen betekende managen het aansturen van een fabriek. Later werd dat een kantoor. Maar het verdelen, controleren en aansturen van werk kunnen professionals tegenwoordig voor een groot deel zelf.”

“Veel bedrijven proberen met organisatiestructuren uit de twintigste eeuw en leiderschapskwaliteiten uit de negentiende eeuw oplossingen te vinden voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.”

Dat heeft gevolgen voor de eisen die worden gesteld aan de leider van nu. Niet dat de vorige eeuwen ons niets hebben gebracht; integendeel. Blijf dus doen wat werkt, vindt Lanting. Daarnaast moeten 21ste-eeuwse leiders hun medewerkers faciliteren, heldere doelen stellen, goed zijn in het geven en krijgen van feedback en in het bouwen van virtuele en fysieke netwerken. Maar vooral: duidelijke ideeën hebben over waar de organisatie voor staat en naartoe werkt. “Werknemers hebben behoefte om te weten waarvóór ze het doen”, verklaart Lanting. “Een inspirerende visie is onmisbaar.”

“Werknemers hebben behoefte om te weten waarvóór ze het doen. Een inspirerende visie is onmisbaar.”

Het verbaast de strateeg dat veel organisaties vernieuwing doorvoeren alsof het een universeel sjabloon is dat op elke situatie toepasbaar is. “Neem het nieuwe werken”, zegt hij. “Vaak wordt dat vertaald door iedereen zo veel mogelijk thuis te laten werken.” Dat is zeker niet geschikt voor iedere werknemer of organisatie. “Sterker nog: de meest innovatieve, creatieve bedrijven laten hun werknemers juist zo veel mogelijk fysiek bij elkaar zitten.” Zoals de Amerikaanse animatiestudio Pixar, bekend van films als Finding Nemo en Toy Story. “Daar zijn de werkplekken zo ingericht dat alle functies door elkaar zitten, om meer creativiteit te stimuleren.”

“De meest innovatieve, creatieve bedrijven laten hun werknemers juist zo veel mogelijk fysiek bij elkaar zitten.”

In bijna elke organisatie klotst het talent tegen de plinten, stelt Lanting. Denk dus na over manieren om het talent en de energie in jouw organisatie te ontketenen, adviseert hij. Dat kost tijd en is voor veel leidinggevenden een omslag in denken. Zo kent de leiderschapsexpert een bedrijf waar de directeur elke week een medewerker met hem laat meelopen om suggesties te doen voor verbetering. Zo worden ze betrokken bij het grotere geheel. “Het vertrouwen dat je medewerkers geeft, is absoluut de moeite waard”, vindt Lanting. “Mensen stellen zich hogere doelen, ze benutten hun capaciteiten meer én ze hebben meer plezier in hun werk.” Dat is volgens hem een van de belangrijkste dingen in deze tijd: het talent dat je in huis hebt weten te benutten en te behouden.