Zorg

60+ en 30- onder één dak

In het nieuwe woonconcept 60+ 30- wordt één huis gedeeld door mensen uit twee generaties. De ene helft van de bewoners is dertig jaar of jonger, de andere helft bestaat uit zestig-plussers. De twee groepen delen niet alleen woonruimte, maar dragen ook zorg voor elkaar. Wij spraken met stedenbouwkundige Cees Donkers, één van de initiatiefnemers van 60+ 30-.

Een leegstaand schoolgebouw aan de Riebeeckstraat in Eindhoven zal als proeftuin gaan dienen voor het bijzondere woonexperiment. ‘Share and Care’ is het basisprincipe van het project. “Door bewoners niet alleen faciliteiten te laten delen maar ook voor elkaar te laten zorgen, wordt het zorgvraagstuk vertaald naar de gebouwde omgeving,” zegt Donkers. Cees behoort met zijn 64 jaar tot de generatie-60+. Hij zorgt zelf één of twee dagen per week voor zijn kleinkinderen. Op die manier creëert hij een balans tussen werk, inkomen en vrije tijd, zowel voor zichzelf als voor zijn kinderen. “60+ 30- biedt een mogelijkheid om wat ik met mijn gezin doe, ook mogelijk te maken voor mensen waarbij het gezin verder weg is.”

“Door bewoners niet alleen faciliteiten te laten delen maar ook voor elkaar te laten zorgen, wordt het zorgvraagstuk vertaald naar de gebouwde omgeving.”

Grote inspiratiebron voor het project zijn gemeenschappelijke woonvormen als de wooncommunes uit de jaren zestig en zeventig en de kommunalka’s, gedeelde woonblokken uit de voormalige Sovjet-Unie. Bij 60+ 30- is een derde van het woonoppervlak privé (het slaap- en douchegedeelte), de rest is gemeenschappelijke ruimte. Het delen van de energierekening en onderhoudskosten zorgt voor lagere woonlasten voor alle bewoners.

“60+ 30- biedt een mogelijkheid om wat ik met mijn gezin doe, ook mogelijk te maken voor mensen waarbij het gezin verder weg is.”

De efficiëntie van het project zit in de wederzijdse uitwisseling: iedereen offert een stuk privacy op, maar krijgt daar iets waardevols voor terug. De zestig-plussers helpen met oppassen en de dertig-minners schieten te hulp als mensen slecht ter been raken. Ook kennisuitwisseling staat centraal. De oudere generatie heeft veel ervaring en kennis in huis die doorgaans verdwijnt als ze met pensioen gaat. Omgekeerd kunnen ouderen bijvoorbeeld hulp gebruiken bij computerproblemen. Zo ontstaat synergie tussen generaties die anders los van elkaar staan. Naast de pilot in Eindhoven is hij van plan 60+ 30- de komende tijd op meer plekken uit te rollen, bijvoorbeeld in kerken die niet meer gebruikt worden.