Zorg

Verkiezing: ‘de meest leefbare ggz-omgeving’

Als onderdeel van de campagne ‘de meest leefbare ggz-omgeving‘ zijn we op zoek naar ggz-instellingen die speciale aandacht hebben voor de fysieke omgeving waarin cliënten worden behandeld. Hoe zorg je voor een gezonde, veilige, prettige, gastvrije en duurzame omgeving? Hoe zien woon- en behandellocaties er nu uit en waar gaat de organisatie naartoe? Laat het ons weten en maak kans op de titel ‘meest leefbare ggz-omgeving’!

Achtergrond

Trend in de ggz is dat de behandeling en revalidatie van cliënten zoveel mogelijk in de maatschappij moet plaatsvinden. Een maatschappij waarin personen met beperkingen op alle aspecten van het leven mee kunnen doen. Echter de huidige woningvoorraad is op het moment onvoldoende hiervoor geschikt en niet groot genoeg.

Een belangrijke trend is het ontwikkelen en stimuleren van aantoonbaar gezonde omgevingen voor cliënten. Door omgevingen te creëren die zijn ontwikkeld vanuit het perspectief van de cliënten kunnen ggz instellingen de kwaliteit van behandelingen aantoonbaar verbeteren en de behandelduur verkorten.

Deze trends hebben invloed op zowel het bestaande vastgoed van ggz instellingen als op de woonvoorraad in de maatschappij. Aan de ene kant moet het bestaande vastgoed toekomstbestendig, vernieuwd en efficiënter benut worden en wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met healing environment. Ook is duurzaamheid en circulariteit in zorgvastgoed een thema waar de ggz nog in de pionierende fase zit. Aan de andere kant ook waar het betreft wonen in de maatschappij wordt nagedacht over nieuwe woonconcepten waarin de cliënt centraal staat. Een van de uitdagingen ligt hier in het vinden van een integrale samenwerking tussen corporaties, zorginstanties en gemeentes.

Het kan dus beter!

Gelukkig is de ggz steeds meer doordrongen van het belang van de fysieke omgeving in de zorg en wat een omgeving doet met het welzijn van mensen. We willen de ideeën, plannen en ambities van ggz-instellingen op dit gebied verzamelen en een podium geven – ter inspiratie, om van te leren en om in de praktijk te brengen.

Beoordeling

De ideeën, plannen en ambities worden beoordeeld aan de hand van drie thema’s die staan voor een leefbare ggz-omgeving:

Gezond
We kijken hier naar de mate waarin bijvoorbeeld de natuur een rol speelt in de leefomgeving van de cliënt, het comfort van de behandeling, een healing environment, medicijnveiligheid en het evidence based inrichten van uw gebouw.

Sociaal
Binnen dit thema hebben we onder andere aandacht voor sociale inclusie, de samenwerking met maatschappelijke partners, het herstelproces, leefstijlbevordering, vernieuwende woonconcepten en het contact met de cliënten.

Duurzaamheid
Een duurzame toekomst voor zowel de mens als het gebouw is waarop we dit thema beoordelen. Het gaat dan om thema’s als circulariteit, omgaan met afval, slim energieverbruik, domotica, materiaalgebruik en de borging van alle plannen in de organisatie.

De vijf ggz-instellingen met de beste plannen, ideeën en ambities krijgen een bezoek van het expertpanel. Hierin wordt aandacht gegeven aan hoe de locatie er nu uitziet, wat de plannen en ambities zijn en in hoeverre die al zijn uitgewerkt of geconcretiseerd. Het gaat niet om luchtfietserij, maar om uitvoerbare verbeteringen.

Meedoen?

Vul uiterlijk voor 1 februari het deelnameformulier in. Gebruik de #leefbaarggz om uw deelname kenbaar te maken!

De winnaar wordt op de afsluitende zorgconferentie in april bekend gemaakt en krijgt landelijke aandacht als ‘meest leefbare ggz-omgeving’ van Nederland 2018. Tevens is de winnaar ambassadeur in het energieopwekkende gedachtegoed namens de sector.

Reageer op dit artikel