Onderhoud begint bij de mensen

Het is vaak een ondergeschoven kindje: het onderhoud van een gebouw. Voor organisaties is het een kostenpost waar ze weinig grip op hebben; gebruikers van gebouwen merken er vooral iets van als het mis gaat. ‘Ontzorgen’ is een trend, maar die maakt zichzelf te vaak niet waar. draaijer+partners kijkt met een andere blik naar onderhoud en geeft daar een nieuwe draai aan met een nieuwe manier van dienstverlening.

Ben Grijpstra - senior adviseur Beheer en Onderhoud bij draaier+partners.

Ben Grijpstra – senior adviseur Beheer en Onderhoud bij draaier+partners.

Een ondoorzichtige en onvoorspelbare tak van sport

“Organisaties hebben vaak contracten met meerdere leveranciers en aannemers voor het onderhoud van hun gebouwen”, vertelt senior adviseur beheer en onderhoud Ben Grijpstra van draaijer+partners. “Het is een ondoorzichtige en onvoorspelbare tak van sport, zowel qua kosten als qua management.” En vaak ondergewaardeerd. Want goed onderhoud doe je niet alleen om overlast voor de gebruiker te verhelpen of voorkomen; je kunt de mensen in je organisatie ermee ondersteunen en hen helpen zo optimaal mogelijk te presteren. Bijvoorbeeld door in een school te zorgen voor een goed klimaat met frisse lucht waardoor de leerlingen zich beter kunnen concentreren.

“Organisaties hebben vaak contracten met meerdere leveranciers en aannemers voor het onderhoud van hun gebouwen.”

Grijpstra geeft een voorbeeld. “Stel, er is een verwarmingsketel in het gebouw die vaak storingen heeft. Een aannemer zou de ketel meerdere keren repareren. Wij zouden een onderzoek instellen naar de oorzaak van die storingen. Misschien is het wel beter om de ketel te vervangen.” En dat hoeft dan niet per se met een nieuwe ketel, benadrukt de adviseur. “We kunnen ook kijken naar andere oplossingen, zoals een warmtepomp. Dat is een duurzame manier van verwarmen die bovendien kosten bespaart.”

Functionele prestaties

Het is voor een bestuur van een school, ziekenhuis of bedrijf niet essentieel welk rendement een ketel precies heeft of wat de exacte capaciteit van een klimaatinstallatie is. “Het gaat ze niet zozeer om de technische details, maar om de functionele prestaties”, weet Grijpstra. “In een school willen docenten lesgeven en leerlingen leren. In een ziekenhuis gaat het om mensen genezen. Dáár wil je je als organisatie mee bezig houden. Zaken die afleiden van je primaire proces, wil je uit handen kunnen geven aan een betrouwbare partij.”

“Het gaat ze niet zozeer om de technische details, maar om de functionele prestaties. Dáár wil je je als organisatie mee bezighouden. ”

Dat is nou precies waarom je als organisatie een partner nodig hebt die met je meedenkt, in plaats van een leverancier die alleen is gericht op het onderhoud zelf. Bij draaijer+partners gaat het om de mensen. Ook die van haar klanten. De dienstverlening gebeurt op basis van een gedeelde visie en begint met een startbijeenkomst waarbij de mensen die gaan samenwerken elkaar leren kennen. Ook kunnen medewerkers van de klant gebruik maken van de expertise van draaijer+partners. “Zo zouden wij voor een school een gastdocent kunnen leveren die onze organisatie of het gebouw als casus gebruikt”, noemt Grijpstra als voorbeeld. “Of zou een facilitair manager een training aan onze Academy kunnen volgen.”

De eerste samenwerkingspartners hebben zich al gemeld, zegt Grijpstra. “Wij zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken organisaties niet alleen zorgen uit handen neemt, maar ze helpt om beter te worden.”

Reageer op dit artikel