Healthy Urban OfficeInterview

Lot van Hooijdonk: ‘Als je in je kantoor investeert, doe het dan goed’

Op 24 mei wordt de winnaar van de Healthy Urban Office Challenge 2017 bekend gemaakt. De Utrechtse duurzaamheidswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) reikt de prijs uit aan het meest inspirerende plan voor een groen, gezond en slim kantoorgebouw. Tot 28 april kunnen kantooreigenaren en –gebruikers hun project nog aanmelden.

Waarom deze challenge?

“Op het gebied van duurzaamheid kan er van alles, maar er gebeurt nog relatief weinig. Nederland, en daarmee ook Utrecht, heeft een grote ambitie op het gebied van energiebesparing. In Utrecht zijn bedrijven verantwoordelijk voor meer dan de helft van het energieverbruik – wij hebben hier vooral veel kantoren. Daar ligt dus de grootste opgave.”

“De grootste opgave ligt in Utrecht bij het verduurzamen van de grote hoeveelheid kantoorgebouwen.”

Hoe komt het dat er in kantoorgebouwen nog zo weinig energiemaatregelen worden genomen?

“Energieverbruik wordt regressief belast. Dat wil zeggen: hoe meer je verbruikt, hoe minder je in verhouding betaalt. Besparingen hebben dus vaak maar een beperkte invloed op de begroting van bedrijven.”

Het gerenoveerde en verduurzaamde kantoor van ASR in Utrecht.

Waarom zouden bedrijven dan meedoen aan deze challenge?

“Dat is het interessante: met de juiste mix aan maatregelen maak je je kantoorpand niet alleen energiezuiniger, je creëert ook impact op een ander gebied: de gezondheid van je personeel. En dát is wel een groot deel van het budget van bedrijven. Een fijn, inspirerend gebouw waar medewerkers graag willen werken en productief kunnen zijn, maakt je bedrijf efficiënter en aantrekkelijker. In 2023 moeten kantoren minimaal label C hebben, maar in 2030 is dat label A. Je gaat niet elke zeven jaar een verbouwing doen. Wil je slechts aan de minimale eisen van de wet voldoen, of wil je er echt iets moois van maken waardoor je bedrijf voorop loopt? Als je dus in je kantoorpand investeert, doe het dan in één keer goed.”

“Je gaat niet elke zeven jaar een verbouwing doen. Als je dus in je kantoorpand investeert, doe het dan in één keer goed.”

2030 is nog ver weg. Hoe komt het dat bedrijven het moeilijk vinden om zo ver vooruit te kijken met hun kantoorpand?

“De vastgoedmarkt is ingewikkeld. Je kan te maken hebben met internationale beleggers die geen direct belang hebben bij een verbouwing. Daarnaast heb je eigenaars, huurders en beheerders. De vraag is: wie heeft welk belang en hoe ver kijkt elke partij vooruit? Het is makkelijker als de gebruiker van een pand ook de eigenaar is, maar dat is lang niet altijd het geval.”

Wat vindt u een goed voorbeeld van een groen, gezond en slim gebouw?

“Het hoofdkantoor van ASR Verzekeringen in Utrecht. Dat is onlangs grondig gerenoveerd en van label G naar label A++ gegaan. Het is een mooie, prettige omgeving geworden met veel groen, licht en ontmoetingsplekken. Er is veel materiaal hergebruikt. Daar is goed over nagedacht.”

“Maak meer van je kantoorgebouw. Niet alleen qua duurzaamheid, maar ook gezondheid, mobiliteit en binnenklimaat.”

Wat is uw boodschap aan kantooreigenaren?

“Maak er méér van. Niet alleen qua duurzaamheid, maar ook in de breedte wat betreft andere waarden zoals gezondheid van medewerkers, duurzame mobiliteit, slimme klimaatsystemen en het verzamelen en benutten van data om het gebouw en de mensen beter te kunnen laten presteren. En kijk naar de lange termijn. Het begint met ambitie en de wil om er iets moois van te maken – je hoeft niet al helemaal klaar te zijn om mee te doen aan deze challenge. Schroom daarom niet en schrijf je gewoon in. Onderweg zal je ervaren dat er heel veel mogelijk is.”

Reageer op dit artikel