OmgevingOnderwijs

Japanse kinderen krijgen les in hun eigen schoolbiotoop

Ontwikkelingen in de woningbouw leiden er in Japan toe dat de beschikbaarheid van (groene) openbare ruimte sterk onder druk staat. De waarborging van deze kostbare stukken groen, die dienen als leefgebied voor fauna of als speelruimte voor kinderen, is dan ook een centraal aandachtspunt. Een van de manieren waarop dit probleem wordt aangepakt is door de creatie van speciale biotoop-projecten: schooltuinen die educatie en spel stimuleren, maar tegelijkertijd deel uitmaken van het ecologische netwerk in de stad.

Schoolbiotoop-2

Naast het feit dat groene openbare ruimte steeds schaarser is, komen kinderen tegenwoordig ook minder snel in contact met ‘de natuur’. Dit was voor de Iki-minami basisschool in Fukuoka City (Japan) reden om in 2002 een speciale schooltuin te openen. In de ‘schoolbiotoop’ kunnen leerlingen spelen, maar vooral ook leren over- en bijdragen aan de ontwikkeling van de groene ruimte. Nu, ruim twaalf jaar na dato, is de schooltuin uitgegroeid tot een volledige biotoop, met allerlei planten en verschillende soorten vissen en insecten.

Schoolbiotoop-1

“In de ‘schoolbiotoop’ kunnen leerlingen spelen, maar vooral ook leren over- en bijdragen aan de ontwikkeling van de groene ruimte.”

Dergelijke projecten zijn niet alleen in Japan te vinden. Zo ontwierp de National Wildlife Federation (VS) het ‘Create a Schoolyard Wildlife Habitat‘-initiatief. Dit biedt scholen de kans om kinderen actief in aanraking te laten komen met de ontwikkeling van ‘hun eigen stuk natuur’. Ook in Nederland zijn school- en volkstuinen speciaal voor kinderen geen nieuw fenomeen. De ontwikkeling van de school-biotoop in Fukuoka City is echter een succesvol voorbeeld van actief contact tussen scholen en natuur. Dit is niet alleen van waarde voor de toekomst van de kinderen, maar draagt ook bij aan het groennetwerk in de stad.

Reageer op dit artikel