Omgeving

Een nieuwe weg naar schone lucht

Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben bestrating ontwikkeld die luchtvervuiling uit de lucht haalt. In 2008 is met het experiment met deze nieuwe techniek gestart op de Castorweg in Hengelo. De straatstenen zijn hier behandeld met titaniumoxide. Deze speciale stof haalt stikstofoxide uit de lucht en zet het om in minder schadelijke stoffen. Door de opname van stikstofoxide door de straat, neemt de luchtvervuiling door fijnstof af. Het experiment in Hengelo wijst uit dat op deze manier tot 45% van de schadelijke stof uit de lucht wordt gehaald. Een doorbraak, volgens de LA Times.

Castorweg-1

De afname van de luchtvervuiling is een belangrijke stap in het verbeteren van de leefbaarheid in woongebieden en plekken waar veel mensen bijeenkomen. Nederland worstelt met het halen van de gestelde normen voor fijnstofconcentratie in de leefomgeving. Fijnstof veroorzaakt gezondheidsproblemen in de luchtwegen en is slecht voor het milieu. De kosten van de aanpak met bestrating die luchtvervuiling opneemt zijn vrij hoog, maar dit kan opwegen tegen de maatschappelijke kosten van de gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door luchtvervuiling. Deze techniek is op veel plekken toe te passen en lost het probleem letterlijk dicht bij de bron op.

Reageer op dit artikel